alysa pho logo
Alysa's Pho & Banh Mi
TAKE-OUT ONLY DURING COVID-19
WE ACCEPT CASH AND DEBIT

New product
bubble tea
Bubble Tea
Only $4.50
taro tea
Taro Bubble Tea
Taro tea with jelly and boba.
Cinnamon Apple Bubble Tea
Cinnamon Apple tea with jelly and boba.
apple tea
mango tea
Mango Bubble Tea
Mango tea with jelly and boba.

ORDER
Skip The Dishes
Uber Eats
Moduurn
OUR MENU
101. Alysa's Classic (Pâté, Pork Sausage, Headcheese and jambon)
102. BBQ Pork (Xá Xíu)
103. Sausage (Nem Nướng)
104. Grilled Chicken (Gà Nướng)
105. Grilled Pork (Heo Nướng)
106. Grilled Beef (Bò Nướng)
107. Shredded Chicken (Gà Chà Bông)
108. Curry Tofu Puffs (Cari Chay)
109. Soya Tofu Puffs (Xì Dầu Chay)
110. Five-Spice Pork (Ngũ Vị Hương)
111. BBQ Soya
Extra
Daikon and carrots
$0.75
Meat
$2.00
Tofu Puff
$2.00

401. Rare Beef, Brisket, Tendon and Beef balls (Phở Đặc Biệt)
402. Sliced Rare Beef (Phở Tái)
403. Brisket (Well-done Beef) (Phở Chín)
404. Sliced Rare Beef and Brisket (Phở Tái, Chín)
405. Sliced Rare Beef, Brisket, and Tendon (Phở Tái, Chín, Gân)
406. Sliced Rare Beef, Brisket, and Beef balls (Phở Tái, Chín, Bò Viên)
407. Beef balls (Phở Bò Viên)
408. Sliced Rare Beef and Beef balls (Phở Tái, Bò Viên)
409. Brisket and Beef balls (Phở Chín, Bò Viên)
410. Sliced Rare Beef and Tendon (Phở Tái Gân)
411. Brisket and Tendon (Phở Chín Gân)
412. Sliced Rare Beef, Tendon, and Beef balls (Phở Tái, Gân, Bò Viên)
413. Brisket, Tendon, and Beef balls (Phở Chín, Gân, Bò Viên)
Add-On
Bean Sprouts and Basil
$2.00
Broccoli, Carrot, Rutabaga and Cabbage
$3.00
Meats
$3.00
Spicy Broth
$0.75
Extra Broth 32oz
$4.49

501. Spicy, Lemongrass Beef and Pork Noodle in Soup (Bún Bò Huế)
$14.95
502. Chicken, Noodle in Soup (Phở Gà)
$14.95
503. Seafood Noodle in Soup
$14.95
Add-On
Bean Sprouts and Basil
$2.00
Broccoli, Carrot, Rutabaga and Cabbage
$3.00
Meats
$3.00
Spicy Broth
$0.75
Extra Broth 32oz
$4.49

Two Salad Rolls Served with Fish or Coconut Sauce
$6.95
201. Pork & Shrimp (Gỏi Cuốn)
202. Grilled Pork Sausage (Nem Cuốn)
203. Fish Sausage (Cá Cuốn)
204. Grilled Lemongrass Beef (Bò Cuốn)
205. Grilled Lemongrass Pork (Heo Cuốn)
206. Grilled Lemongrass Chicken (Gà Cuốn)
207. Deep Fried Spring Roll (Chả Giò)

Fresh Fine Sliced Cabbage Salad
$9.95
208. Pork & Shrimp
209. Grilled Lemongrass Pork
210. Grilled Lemongrass Chicken
211. Grilled Lemongrass Beef

Beef Jerky
$7.00
212. Beef Jerky

701. Grilled Lemongrass Pork and Spring Roll (Bún Heo Nướng, Chả Giò)
702. Grilled Lemongrass Chicken and Spring Roll (Bún Gà Nướng, Chả Giò)
703. Grilled Lemongrass Beef and Spring Roll (Bún Bò Nướng, Chả Giò)
704. Grilled Pork Sausage and Spring Roll (Bún Nem Nướng, Chả Giò)
Extra
Meat or Sausage
$3.00
Vegetable
$3.00
Spring Roll
$3.50

801. Grilled Lemongrass Pork Chop and Pork Meatloaf (Cơm Sườn, Chả Trứng)
802. Grilled Lemongrass Pork Chop and Fried Egg (Cơm Sườn, Trứng Ốp La)
803. Grilled Lemongrass Chicken and Pork Meatloaf (Cơm Gà Nướng, Chả Trứng)
804. Grilled Lemongrass Chicken and Fried Egg (Cơm Gà Nướng, Trứng Ốp La)
805. Grilled Lemongrass Beef and Pork Meatloaf (Cơm Bò Nướng, Chả Trứng)
806. Grilled Lemongrass Beef and Fried Egg (Cơm Bò Nướng, Trứng Ốp La)
Extra
Meat
$3.00
Sausage
$3.00
Fried Egg
$2.00
Rice
$2.00
Steam Rice (Side order)
$3.00

301. Vegetarian Spring Roll (2 Rolls)
$6.95
302. Vegetarian Salad Roll w/Tofu Puffs (2 Rolls)
$6.95
303. Vegetarian Noodle w/Tofu Puffs (Soya Sauce)
$13.95
304. Vegetarian Noodle w/Tofu Puffs (In Soup)
$13.95
305. Vegetarian Vermicelli w/Tofu Puffs & Spring Roll
$13.95
306. Vegetarian Rice w/Tofu Puffs & Mix Vegetables
$13.95
307. Spicy Vegetarian Noodle Soup w/Tofu Puffs
$14.70
308. Spicy Vegetarian Rice with BBQ Soya
$13.95
Add-On
Tofu Puffs
$2.00
Spring Roll
$3.50
Vegetables
$3.00

601. Spring Water Bottle (Nước Suối Chai)
$1.00
602. Soft Drink (Nước Ngọt)
$2.00
603. Sparking Fruit Juice (Nước Trái Cây)
$3.00
604. Hot Coffee (Cà Phê Nóng)
$4.75
605. Iced Coffee (Cà Phê Đá)
$4.75
606. Hot Coffee w/Milk (Cà Phê Sữa Nóng)
$4.75
607. Iced Coffee w/Milk (Cà Phê Sữa Đá)
$4.75
608. Fresh Lemonade (Nước Chanh Tươi)
$4.00
609. Coconut Juice (Nước Dừa Tươi)
$5.75
610. Tri-Colour Bean and Coco Milk (Chè Ba Màu)
$5.75
611. Red Bean and Coco Milk (Đậu Đỏ Cốt Dừa)
$5.75
612. Green Bean and Coco Milk (Đậu Xanh Cốt Dừa)
$5.75
613. Lychee or Logan Jelly in Logan Syrup on Ice (Thạch trái vải hoặc trái nhãn, nước nhãn nhục)
$5.75
614. Water Chestnut Pearl, Jelly, Mung Bean w/Coco Milk (Sương sa hạt lựu cốt dừa)
$5.75

615. Taro Bubble Tea (Trà Sữa Trân Châu Khoai Môn)
$4.50
616. Mango Bubble Tea (Trà Sữa Trân Châu Xoài)
$4.50
617. Cinnamon Apple Bubble Tea (Trà Sữa Trân Châu Táo)
$4.50
618. Lychee Bubble Tea (Trà Sữa Trân Châu Vải)
$4.50

CONTACT
Hours:
Monday: Closed
Tuesday - Sunday: 11:00am to 7:00pm
Address:
Unit - A 2630 Quadra Street
Victoria, BC V8T 4E4
Tel: 250-590-2829
Alysa's Pho & Banh Mi